Waste Heat

Ciepło odpadowe (ang. Waste Heat) – produkowane przez maszyny, sprzęt elektryczny i procesy przemysłowe ciepło nie mające zastosowania, oddawane do otoczenia i traktowane jako odpad.

Wykorzystanie ciepła odpadowego jest najbardziej typowym zastosowaniem dla urządzeń z serii GrnrG.

Wiele procesów technologicznych produkuje duże ilości ciepła odpadowego w postaci spalin, pary, czy też gorącej wody, które tracone są bezpowrotnie w kominach, chłodniach czy w wodzie chłodzącej wypuszczanej do kanalizacji. Temperatura tych źródeł jest na tyle niska, że dotychczasowe rozwiązania techniczne nie pozwalały na efektywne ich wykorzystanie do celów produkcji energii elektrycznej.
Jednakże oferowane przez naszą firmę rozwiązanie przesuwa znacząco tą barierę technologiczną i umożliwia produkcję energii elektrycznej ze źródeł ciepła o temperaturze niewiele wyższej od temperatury filiżanki kawy!

Szacuje się, że:

 • Ponad 60% energii, którą codziennie produkujemy to energia odpadowa
 • 8’500 TWh ciepła odpadowego produkuje się w USA (dla porównania w Polsce produkuje się rocznie ok. 150 TWh energii elektrycznej)
 • Produkując energię z ciepła odpadowego całego świata można by pokryć potrzeby energetyczne Europy lub USA lub Chin i Indii razem wziętych
 • Europa, Chiny i USA produkują więcej ciepła odpadowego niż reszta świata energii
 • Produkcja energii z ciepła odpadowego może stanowić 10% całej zielonej energii

Największymi i najczęściej spotykanymi źródłami ciepła odpadowego są silniki spalinowe oraz procesy przemysłowe.

Typowe źródła ciepła (energii dotychczas bezpowrotnie traconej)

 • Ciepło z chłodzenia silników spalinowych, agregatów Kogeneracyjnych
 • Ciepło odpadowe z procesów technologicznych
 • Ciepło spalin z pieców, kotłów, turbin gazowych i silników spalinowych

W idealnym modelu implementacji również energię cieplną na wyjściu urządzenia możemy wykorzystać poprzez skierowanie jej do odbiorników ciepła takich, jak ogrzewanie procesu fermentacji w biogazowniach, wstępny podgrzew wody dla basenów, ciepłej wody bieżącej czy procesów technologicznych.

Typowe źródła zimna

 • woda z naturalnego źródła (cieki i zbiorniki wodne)
 • odbiorniki ciepła
 • chłodnie wentylatorowe

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.