Biogazownie

Biogazownie są najbardziej reprezentatywnym procesem dla zastosowań urządzeń do przetwarzania ciepła odpadowego w energię (GrnrG) nie tylko ze względu na dużą ilość ciepła odpadowego, jakie powstaje w procesie (głównie silnik) ale również ze względu na możliwość wykorzystania “dolnego źródła” naszego urządzenia do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych biogazowni. Dodatkową zaletą, również pod względem ekonomicznym, jest produkcja przez GrnrG energii dla której mogą być uzyskiwane dodatkowe certyfikaty pochodzenia (zielone, żółte, czerwone, fioletowe czy białe) skracające okres zwrotu z inwestycji.

W naszej ofercie znajdują się również technologie zastępujące tradycyjne silniki rozwiązaniami umożliwiającymi wyeliminowanie kosztownych części systemów uzdatniania biogazu. Są to kogeneratory zewnętrznej komory spalania, pracujące na paliwa niskiej jakości.

W celu wykorzystania jako źródła energii ciepła odpadowego z silnika agregatu prądotwórczego, należy zamontować wymiennik ciepła (zwany kotłem odzyskowym). Ciepło odpadowe podgrzewa medium stanowiące dla GrnrG górne źródło ciepła (obieg gorący), które pompowane jest do urządzenia, gdzie przekazuje część swojej energii cieplnej czynnikowi roboczemu. Schłodzone o kilkadziesiąt stopni medium wraca do kotła odzyskowego bezpośrednio lub może po drodze oddać następną porcję energii cieplnej np. do fermentatora. Czynnik roboczy urządzenia po wykonaniu pracy, której efektem jest energia elektryczna zostaje schłodzony. Do tego służy obieg zwany obiegiem zimnym lub też dolnym źródłem ciepła. Ciepło odbierane z tego obiegu może być wykorzystane do niskotemperaturowych urządzeń grzewczych, wytwarzania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania fermentatora bądź odprowadzone w inny sposób.

Biogazem możemy też bezpośrednio zasilać generator prądu napędzany silnikiem z zewnętrzną komorą spalania zastępując zwykły agregat czy silnik kogeneracyjny . Gaz wówczas jest dostarczany bezpośrednio do urządzenia. Wszystkie czynności niezbędne do rozruchu są wykonywane automatycznie.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.