Technologie

Nasza oferta obejmuje rozwiązania technologiczne wspierające produkcję energii w sposób ekologiczny.

W zakresie podnoszenia efektywności energetycznej oraz obniżania emisji CO2 na jednostkę energii pierwotnej wykorzystując energię z niskotemperaturowego ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej.

Wiele procesów technologicznych produkuje duże ilości ciepła odpadowego w postaci spalin, pary, czy też gorącej wody, które tracone są bezpowrotnie w kominach, chłodniach czy w wodzie chłodzącej wypuszczanej do kanalizacji. Temperatura tych źródeł jest na tyle niska, że dotychczasowe rozwiązania techniczne nie pozwalały na efektywne ich wykorzystanie do celów produkcji energii elektrycznej.
Oferowane przez naszą firmę rozwiązania przesuwają znacząco tą barierę technologiczną i umożliwia produkcję energii elektrycznej z ciepła o temperaturze niewiele wyższej od temperatury filiżanki kawy!
Produkcja energii w urządzeniach serii GrnrG nie wymaga dostarczenia żadnego dodatkowego paliwa. Nasze urządzenia nie emitują też żadnych gazów cieplarnianych. Ponieważ produkują energię w sposób ekologiczny – możliwe jest również uzyskanie Świadectw Pochodzenia i związanych z nimi Praw Majątkowych, co pozwala na wygenerowanie dodatkowych zysków dla przedsiębiorstwa z tego tytułu. więcej…

W zakresie produkcji energii z gazów odpadowych lub niskiej jakości (biogazownie, odmetanowywanie kopalń, składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków…)

Obecnie, w dobie szybko rosnących cen energii oraz wsparcia dla przyjaznych środowisku procesów jej wytwarzania, coraz większą uwagę przywiązujemy do źródeł do tej pory nie wykorzystywanych lub wykorzystywanych w niewielkim stopniu. Takim źródłami, obok ciepła odpadowego są również gazy odpadowe.
Proponowane przez nas rozwiązanie jest przełomowym w przetwarzaniu paliw odpadowych (również niskiej jakości/kaloryczności) w energię elektryczną oraz cieplną.
Rozwiązanie posiada około połowę mniej części ruchomych niż standardowy silnik tłokowy a dodatkowo żadna z tych części nie ma bezpośredniego kontaktu z procesem spalania.
Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji urządzenia mają dużo dłuższy okres pracy i niższe koszty serwisowania. więcej…