Gazy odpadowe

Urządzenie jest przystosowane do spalania różnych paliw, w tym o niskiej wartości opałowej (od 13.2 do 90.6 MJ/Nm3), takich jak gaz wysypiskowy, metan kopalniany, biogaz, gaz spalany we flarach, gaz ziemny, propan, gaz syntetyczny, gazy gazyfikacji biomasy, oleje roślinne, zużyte oleje, gliceryna, rozpuszczalniki a nawet olej z pyrolizy opon i wiele innych.

Wyposażone jest w silnik spalania zewnętrznego, co oznacza, że spalanie odbywa się poza cylindrami czyli najbardziej wrażliwymi, wszelkimi ruchomymi częściami silnika oraz olejem silnikowym. Dzięki temu w odróżnieniu od mikroturbin oraz tradycyjnych silników spalania wewnętrznego, związki chemiczne, takie jak np. siloxany nie powodują katastrofalnych zniszczeń ruchomych części silnika co pozwala na zrezygnowanie z kosztownego procesu filtrowania i uszlachetniania paliw. Nie ma też potrzeby wymiany oleju przez cały okres życia urządzenia.

Nie są niezbędne również inwestycje w budynki. Urządzenie produkowane jako monolityczne rozwiązanie może być instalowane nawet na podłożu żwirowym.

Wyposażone jest w prądnicę synchroniczną. Niezbędna synchronizacja z siecią energetyczną następuje za pomocą wbudowanego silnika indukcyjnego, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń.

Cicha praca pozwala na zrezygnowanie z inwestycji w konstrukcje wyciszające.

Niskie wymagania odnośnie ciśnienia zasilającego paliwa – 2psi oznacza niższe koszty instalacji i obsługi urządzeń kompresyjnych.

Wszystkie te cechy, oprócz obniżania kosztów inwestycji i eksploatacji, pozwalają na zastosowanie rozwiązań lokalnie, w bezpośredniej bliskości paliw i konsumpcji wytwarzanej energii również na potrzeby lokalne lub odsprzedawania jej do sieci energetycznej.

Zasilane paliwami odpadowymi i emitujące minimalne ilości NOx i CO2 spełnia standardy energetyki ekologicznej i daje z tego tytułu możliwości skrócenia czasu zwrotu z inwestycji a następnie generowania dodatkowych przychodów (zielone, czerwone, żółte lub białe certyfikaty).

Podstawowe cechy

  • Przetwarzanie odpadów, generujących do tej pory koszty utylizacji w cenną energię
  • Szeroki zakres stosowanych paliw, w tym również odpadowych
  • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej
  • Elastyczność i skalowalność rozwiązania
  • Łatwość, szybkość i niewielkie wymagania instalacyjne
  • Niska emisyjność
  • Niski poziom hałasu
  • Możliwości skorzystania ze wsparcia dla produkcji energii ekologicznej
  • Wszystkie zalety kogeneracji rozproszonej

Zastosowania

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.