Konsulting energetyczny

W obszarze stałego monitorowania i obniżania kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, w ostatnich czasach, wyjątkowo istotne dla wielu firm miejsce zajmuje bilansowanie składników energetycznych i ekologiczno-środowiskowych.

Akceptując traktat akcesyjny Unii Europejskiej oraz ratyfikując Protokół z Kioto, Polska przyjęła wiele zobowiązań dotyczących kierunków rozwoju branży energetycznej.

Przegłosowany w Parlamencie Europejskim Pakiet Klimatyczny (tak zwany “Pakiet 3×20”) zakłada do 2020 roku:

  • ograniczenie zużycia energii o 20% – (zwiększenie efektywności energetycznej),
  • zwiększenie udziału energii z Odnawialnych Żródeł Energii do 20% (plan dla Polski 15%),
  • ograniczenie emisji CO2 o 20%.

To bardzo ważny krok dla wielu wydarzeń, które od tego momentu mają wpływ na naszą gospodarkę, kierunki jej rozwoju oraz jej wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też i nasza firma  postanowiła nie stać z boku tych wydarzeń a aktywnie uczestniczyć w nich proponując wsparcie na tym polu. We wszystkich powyżej wymienionych obszarach Pakietu 3×20 posiadamy rozwiązania – zarówno z zakresu konsultingu jak i technologii podnoszących efektywność energetyczną, ograniczających zużycie CO2 na jednostkę wyprodukowanej energii jak i wykorzystujących energię źródeł odnawialnych