Konsulting

Ważnym priorytetem wszystkich gospodarek UE jest obecnie systematyczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, redukcja CO2 oraz wzrost efektywności energetycznej.

Działania obszaru eko-energetycznego naszej firmy koncentrują się w obrębie wszystkich tych trzech zagadnień, natomiast w zakresie konsultingu podzieliliśmy je na 2 główne obszary:

  • Świadectwa Pochodzenia (wsparcie przy obsłudze przedsiębiorstw w zakresie tzw. kolorowych certyfikatów)
  • Efektywność Energetyczna (usprawnienia, rozwiązania i technologie pozwalające na ograniczanie zużycia energii pierwotnej  a tym samym emisji gazów cieplarnianych ze szczególnym uwzględnieniem CO2, a także współpracujące z OZE)

W codziennej pracy łączymy ponad 10 letnie doświadczenie we współpracy z firmami różnych branż z wiedzą o najnowszych rozwiązaniach technologicznych, podnoszących efektywność energetyczną oraz systemach wsparcia dla takich technologii (np.: świadectwa pochodzenia).

Wartość naszych pracowników i współpracowników jest sumą odpowiedniego przygotowania merytorycznego i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji złożonych projektów. Cały proces uzupełniamy Zarządzaniem Projektem, niezbędnym zwłaszcza przy tak wrażliwych pod względem terminowości przedsięwzięciach.