Składowiska i oczyszczalnie

Składowiska odpadów

Każdego roku w Polsce produkowanych jest ok. 10 mln. t niesegregowanych odpadów komunalnych, przy czym w grupie odpadów zmieszanych dominuje frakcja biodegradowalna (ponad 50%).

Biodegradacja, a więc rozkład tych odpadów odbywa się na składowiskach, a jednym z produktów tego rozkładu jest metan – gaz o właściwościach palnych, który można wykorzystać do produkcji energii. Zakładając wydajność biogazu na poziomie 200 m3/t możemy obliczyć, że produkcja biogazu z biodegradowalnych odpadów w Polsce mogłaby wynieść miliard m3. Przyjmując 50% metanu w uzyskanym biogazie obliczymy, że teoretyczna ilość metanu to 500 mln m3.

Może on ulatywać do atmosfery, być spalany w pochodniach (emitując gazy cieplarniane w tym CO2), lub zostać użyty do produkcji energii.

Oczyszczalnie ścieków

Podobna sytuacja dotyczy również oczyszczalni ścieków. Przyjmuje się, że z 1m3 szlamu o zawartości 5% suchej masy można uzyskać od 10 do 20m3 biogazu.

Niestety w większości oczyszczalni ścieków, które zostały wybudowane w Polsce po wojnie zrezygnowano z budowy komór fermentacyjnych i pozyskiwania biogazu ze względów finansowych. Jednak otwarta tlenowa fermentacja osadu czynnego w tych oczyszczaniach jest bardzo uciążliwa zarówno dla środowiska jak i mieszkańców pobliskich okolic.

Głównym powodem nie wykorzystywania gazu odpadowego, zarówno w składowiskach jak i w oczyszczalniach, była głównie jego niska jego jakość. Ich użycie wiązało się do tej pory z koniecznością stosowania kosztownych instalacji uszlachetniania.

Nasze rozwiązania pozwalają dzisiaj użyć ten niewykorzystany potencjał lub podnieść sprawność urządzeń już produkujących energię elektryczną (lub elektryczną i cieplną) z gazu odpadowego.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.