Dodatki

Zdajemy sobie sprawę jak ważna dla Państwa może być możliwość dopasowania oprogramowania CAD do Państwa obszaru działań. Wychodząc naprzeciw temu proponujemy Państwu dodatki, makra oraz nakładki usprawniające i tym samym uprzyjemniające dodatkowo pracę z oprogramowaniem CAD.


CADprofi

jest kompleksową aplikacją wspomagającą i znacznie przyspieszającą projektowanie w środowisku CAD. instalacji c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i innych instalacji technologicznych w budownictwie i w przemyśle. Szczególnie ważne dla użytkownika są funkcje wspomagające tworzenie schematów, izometrii, rzutów i przekrojów, które pozwalają na użycie jednego oprogramowania do wykonania całego projektu.

CADprofi jest wykorzystywany przez dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie. Jego zaletą jest pełna zgodność tworzonych rysunków z formatem DWG co umożliwia ich wymianę pomiędzy projektantami niezależnie od tego, czy projektują oni przy użyciu nakładki czy też nie. Aplikacja zawiera wygodne polecenia automatyzujące projektowanie oraz obszerne biblioteki symboli i obiektów z różnych branż.

Automatyczny konfigurator troszczy się o optymalne dopasowanie aplikacji do środowiska oprogramowania CAD.

Osobno funkcjonującym podzbiorem CAD-Profi jest nakładka CP-Symbols zawierająca tysiące symboli stosowanych przy tworzeniu projektów w różnych dziedzinach.

W dziale download znajduje się 30 dniowa w pełni funkcjonalna wersja demonstracyjna.
więcej o CAD-Profi
więcej o CP-Symbols
porównanie CP-Symbols i CAD-Profi – pdf

CennikDownload

 


Mapa_SG

Od ponad 17 lat z powodzeniem wykorzystywany jest przez geodetów w całym kraju w środowisku CAD. W programie tym opracowywane są profesjonalne numeryczne mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy do celów projektowych oraz tematyczne mapy branżowe.

Podstawowym założeniem programu Mapa_SG jest kompletne, punktowe opracowanie wszelkich danych pomiarowych (z dzienników, szkiców, rejestratorów polowych) w tzw. trybie wsadowym, przy możliwie minimalnej ingerencji operatora. Opracowanych jest ponad 400 poleceń istotnie ułatwiających redakcję mapy takich jak:

 • kartowanie punktów sytuacyjnych metodą ortogonalną i biegunową
 • kartowanie punktów w sposób wsadowy z plikow tekstowych, a także z plikow w formacie Geo89, CGeo czy Winkalk
 • przenumerowanie punktów
 • tworzenie usystematyzowanych wykazów punktów roboczych, punktów granicznych, punktów osnowy, działek
 • kreślenie działek oraz ich opisywanie z dodatkowymi atrybutami
 • kreślenie konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych
 • kreślenie budynków oraz ich opisywanie
 • kreślenie obiektów towarzyszących budynkom (schody, tarasy itp.)
 • automatyczne kreślenie skarp
 • kreślenie sieci uzbrojenia terenu oraz jej opisywanie
 • I wiele innych

Mapa_SG 12  posiada:

 • Wielokrotne przyśpieszenie w działaniu poleceń, np. odświeżanie lub wczytywanie punktów roboczych, 100x szybciej
 • Wiele nowych poleceń, Instrukcja geodezyjna DII, Instrukcja kolejowa D19, ZUD
 • Polecenia tworzące obiekty liniowe lub powierzchniowe posiadają dodatkowe opcje
 • Import i eksport do innych systemów, SWDE, GeoInfo, ShapeFile
 • Kontrola obiektów, automatyczna redakcja opisów

CennikDownload

 


Kreślarz

przeznaczony jest dla projektantów sieci, przyłączy itp. Oferuje pomoc od wprowadzania danych poszczególnych węzłów profilu, wyznaczając automatycznie niektóre wielkości, aż do wygenerowania rysunku profilu. Otrzymany rysunek można poddać modyfikacjom w większości programów CAD lub wydrukować bezpośrednio z Kreślarza. Ze względu na szereg wbudowanych funkcji oraz gotowych obiektów związanych z biologicznymi oczyszczalniami ścieków, program szczególnie dobrze sprawdza się podczas tworzenia profili kanalizacyjnych. Jest on z równie dobrym skutkiem wykorzystywany przez użytkowników do tworzenia profili: wodociągowychgazowychmelioracyjnych a nawet do tworzenia przekrojów drogowych.
Program Kreślarz ma za zadanie zautomatyzować wykonywanie profili podłużnych sieci. Został on stworzony z myślą o tworzeniu profili sieci kanalizacyjnych, niemniej jednak może być z powodzeniem stosowany przy pracy nad innymi typami sieci. Program Kreślarz:

 • umożliwia wybór układu oczyszczania ścieków oraz określenie jego parametrów technicznych
 • automatycznie wyznacza charakterystyczne wielkości
 • umożliwia zapis i odczyt danych projektu
 • generuje rysunki w wektorowym formacie dxf (możliwość dalszej obróbki w większości programów CAD)
 • zawiera moduł pozwalający na drukowanie wygenerowanych profili bez konieczności stosowania dodatkowych programów
 • posiada wbudowane, gotowe do wykorzystania obiekty: osadniki, studzienki, armaturę itp.
 • generuje statystyki profilu
 • generuje uproszczone: przedmiary robót, kosztorysy oraz zestawienia RMS dla projektowanych sieci
 • dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze znacznie przyspiesza tworzenie oraz modyfikację profili
 • zawiera rozbudowany plik pomocy

CennikDownload


Wentyle

to bezpłatna nakładka autorstwa Pana Tomasza Bieńkowskiego z firmy TOMICAD Oprogramowanie Projektowe Sp.z o.o. Wspomaga rysowanie instalacji wentylacyjnych 2D opartych na systemie przewodów o przekroju okrągłym oraz przewodów i kształtek o przekroju prostokątnym. Zawiera też biblioteki kształtek i akcesoriów wentylacyjnych realnych producentów. Umożliwia wygodną budowę instalacji i łatwe wprowadzanie do nich zmian. Na końcu tworzy automatyczne zestawienie wykorzystanych w projekcie elementów. Możliwe jest także automatyczne obliczenie spadków ciśnień stworzonej instalacji lub jej fragmentu.

Download